Undersökning

BEHANDLINGAR

 

Flemingsberg Tandvård erbjuder komplett och modern tandvård, baserad på gedigen erfarenhet, kunskap och kunglig service.

UNDERSÖKNING

 

Första besöket:

 

Vid första besöket hos oss undersöker vi dina tänder. Då frågar vi om ditt allmänna hälsotillstånd. Detta för att kunna ge dig en säker och trygg behandling.

 

Vi vill också veta hur du tidigare har upplevt dina tandläkarbesök och om du har några speciella önskemål.

 

Normalt sätter vi av lite längre tid så vi kan göra en noggrann undersökning och erbjuda förebyggande behandling så du kan hålla dina tänder friska.

 

Diagnos:

 

Vi tar röntgenbilder och ibland också foto på dina tänder, registrerar vad som tidigare utförts i din mun, och ställer diagnos. Sedan går vi tillsammans igenom det behov av behandling som eventuellt finns.

Du får alltid ett kostnadsförslag på behandlingen innan vi påbörjar den.

När du är färdigbehandlad kommer vi tillsammans överens om lämpligt tidsintervall för återbesök.

 

Kontakta oss

 

Röntgenvägen 5,

141 52 Huddinge

08-460 077 40

Öppettider:

 

Måndag - Torsdag: 09:00 - 18:00

Fredag: 09:00 - 16:00

(Lunch stängt 12:45 - 13:30)